Polityka prywatności

  Pragniemy Państwa zapewnić, iż JAWIS Janusz K. Wysocki w pełni respektuje i szanuje prawa internautów, klientów (zwanych dalej Użytkownikami), wynikające z ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w sieci.

  W niniejszym dokumencie, znajdą państwo wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez działalność JAWIS Janusz K. Wysocki.

  KLAUZULA INFORMACYJA 

  Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest działalność JAWIS Janusz K. Wysocki, reprezentowana przez Janusza Wysockiego.

  W jakim celu przetwarzany Pani/ Pana dane?

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży, odpowiedzi na zapytanie lub  wykonania innych usług świadczonych przez Administratora.

  Jakie dane będą przetwarzane?

  Dane wymagane do wysłania formularza kontaktowego to: adres e-mail oraz numer kontaktowy.

  Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych?

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy , którzy mają do tego prawo na podstawie upoważnienia nadanego im przez Administratora.

  Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana dane?

  Dane Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, a następnie do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z przetwarzania.

  Jakie ma Pan/Pani prawa?

  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do niewyrażenia zgody  oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu, podanie ich w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne i wymagane do dokonania zakupów, otrzymania odpowiedzi lub korzystania z innych usług/ funkcji świadczonych przez Administratora.