Każdy producent myśli o jak największych zasięgach dla swojej sprzedaży. Eksport produkowanych towarów daje ogromne możliwości dla rozwoju biznesu i otwiera drzwi na nowe rynki zbytu i nowych konsumentów. Przynależność do Unii Europejskiej daje polskim przedsiębiorcom atrakcyjne możliwości nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Sam jesteś producentem produktów spożywczych i zastanawiasz się jak zostać eksporterem żywności? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie!

Przeanalizuj swoją sytuację

Analiza sytuacji własnej firmy oraz wytwarzanego produktu jest pierwszym krokiem, który musisz wykonać myśląc o eksporcie. Przede wszystkim weź pod lupę sam produkt, który planujesz eksportować: jaka jest jego pozycja na rynku krajowym? Czy odniósł on sukces? Czy jest to produkt, który może charakteryzować się takim samy popytem na rynku zagranicznym? Drugie podstawowe pytanie dotyczy sytuacji Twojej firmy: czy dysponuje ona wystarczającymi środkami finansowymi, czasowymi oraz zasobami ludzkimi, aby podjąć wyzwanie eksportu?

Inne pytania mogą dotyczyć tego, że posiadasz już jakąś wstępną strategię wejścia na rynki zagraniczne oraz czy dysponujesz odpowiednimi zasobami prawnymi? Czy plan finansowy i marketingowy wejścia na rynek zagraniczny musisz dopiero stworzyć? Czy produkt, który planujesz eksportować wymaga określonych norm w poszczególnych krajach? Jeśli tak – to czy posiadasz zdolność dostosowania się do tych właśnie wymagań? Pamiętaj, że normy dotyczące produktów spożywczych mogą okazać się w wielu przypadkach dość restrykcyjne.

Oczywiście kwestii, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek zagraniczny jest o wiele więcej. Podane jednak wyżej pytania mogą być doskonałym wstępem do rozważań i planów eksportowych.

Identyfikacja rynku zbytu

Docelowy kierunek eksportu będzie miał największy wpływ na sytuację i działania eksportera. Należy przeprowadzić identyfikację rynku oraz wybrać (zwłaszcza na początku kariery eksportera) kierunek wysyłki towarów. Ogromne znaczenie na procedury ma to, czy kraj do którego planujemy eksportować jest członkiem Unii Europejskiej, czy też nie. Oczywiście, o ile na terenie Wspólnoty Europejskiej możemy liczyć na pewne ułatwienia i uproszczenia procedur, o tyle nie powinniśmy się ograniczać tylko tym obszarem. Może się bowiem okazać, że najbardziej atrakcyjny rynek zbytu znajduje się poza obszarem unijnym, a podjęcie kroków związanych z eksportem na ten obszar okaże się opłacalne. Decyzja ta powinna być jednak poprzedzona solidną analizą rynkową. Na pewno konieczne będzie analiza statystyk handlowych danego rynku oraz ocena atrakcyjności Twojego produktu. Czy na danym rynku podobny produkt istnieje? Czy konkurencja jest duża? Jak kształtuje się popyt?

Osobom, która może pomóc Ci w identyfikacji rynku jest asystent do spraw handlu. Jeśli czujesz, że potrzebujesz głosu doradczego rozpoczynając działania eksportowe, to nie wahaj się skorzystać z fachowej pomocy. Głos doradcy może ułatwić Ci wejście na zagraniczny rynek oraz płynne spełnić wszystkie procedur.

Informacji na temat potencjalnych rynków zbytu możesz szukać także w Izbach handlowych, a nawet w bankach – niektóre posiadają w swojej ofercie usługę pomocy oraz konsultacje ds. eksportu dla przedsiębiorców.

Warunki wywozu produktów spożywczych poza UE

Aby móc wywozić określone produktu poza obszar Unii Europejskiej należy spełnić pewne podstawowe wymogi. Przede wszystkim należy pamiętać, że produkt może być eksportowany na różne sposoby. Istnieje możliwość eksportowania produktu bezpośrednio do nabywcy na zagranicznym rynku (a nabywcą tym może być konkretne przedsiębiorstwo lub konsument). Alternatywą dla takiego ukierunkowania eksportu są platformy handlu elektronicznego. Umożliwiają one wywóz pośredni towarów. Z tej możliwości często korzystają małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

A co trzeba zrobić, aby móc eksportować poza Unię Europejską? Trzeba spełnić kilka wymogów:

 • posiadać siedzibę na terenie UE – potrzebna jest rejestracja do celów VAT;
 • być zarejestrowanym w krajowym rejestrze handlowym;
 • posiadać pozwolenie na pracę (jeśli nie jesteś obywatelem UE);
 • złożyć wniosek we właściwej administracji celnej o nadanie numeru rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców (EORI). EORI jest to numer identyfikacyjny, obowiązujący w całej Unii Europejskiej i wymagany do wszystkich celnych zgłoszeń wywozowych.

Sprawdź przepisy i ograniczenia

Wywóz niektórych towarów z terytorium Unii Europejskiej jest zakazany lub ograniczony. Przepisy te mogą się zmieniać, także należy na bieżąco śledzić aktualizację przepisów u właściwych organów. Produkty spożywcze również podlegają pewnym ograniczeniom (m.in. niektóre żywe zwierzęta, mięso czy rośliny, niektóre produkty spożywcze) dlatego zanim rozpoczniesz starania o zostanie eksporterem sprawdź jak wspomniane restrykcje mają się do Twojego produktu.

Podsumowanie

Kwestię pierwszych kroków, które należy zrobić, aby zostać eksporterem można podsumować w konkretnych punktach:

 • Sprawdź własny potencjał oraz gotowość przedsiębiorstwa do rozszerzenia działalności o eksport;
 • Zastanów się, czy chcesz prowadzić handel z państwami należącymi do Unii Europejskiej, czy też wywozić towary poza Wspólnotę;
 • Znajdź swój pierwszy rynek eksportowy oceniając swój potencjał biznesowy oraz konkurencyjność na danym rynku;
 • Przelicz wszystkie koszty związane z wywozem towarów (taryfy, koszty transportu, koszty zatrudnionych osób, cła);
 • Odpowiednio przemyśl strukturę podziału obowiązków pomiędzy sprzedawcą- eksporterem a kupującym – importerem;
 • Sprawdź wymogi prawne dot. przedsiębiorstwa eksportowego;
 • Zarejestruj się jako eksporter i uzyskaj numer EORI;
 • Sprawdź stawki celne – czy są regularne czy preferencyjne;
 • Sprawdź ograniczenia wywozowe oraz ewentualne umowy handlowe pomiędzy państwem docelowym a UE;
 • Oceń proces weryfikacji i certyfikacji produktu na rynku docelowym;
 • Sprawdź zasady pakowania i etykietowania na rynku docelowym.

Wkroczenie na rynek zagraniczny nie jest łatwą sprawą, ale może otwierać nowe perspektywy i drogi biznesowe. Odpowiednie przygotowanie (zarówno finansowe, prawne, jak i merytoryczne) do pozostania eksporterem z pewnością mogą usprawnić początkowe działania.