Marnotrawstwo żywności to globalny problem, który ma poważne konsekwencje dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Oszacowano, że aż jedna trzecia całej wyprodukowanej żywności na świecie jest marnowana. Jednym z kluczowych aktorów w tym łańcuchu jest branża hurtowników, która odegrać może istotną rolę w redukcji strat żywnościowych. W ostatnich latach wiele hurtowni podjęło działania, aby ograniczyć marnotrawstwo i wzmocnić poziom zrównoważenia całego łańcucha dostaw. W tym artykule przyjrzymy się, jakie kroki podejmują hurtownie w walce z marnotrawstwem żywności.

Marnotrawstwo żywności – problem globalny

Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności jest elementem drogi do zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Aby jego osiągnięcie było możliwe, konieczna jest współpraca pomiędzy przedstawicielami biznesu oraz innymi uczestnikami życia społecznego. Czy jest możliwe zmniejszenie marnotrawstwa żywności do 2030 roku? Z pewnością mogą i powinny być podjęte próby zmniejszenia skali zjawiska.

Według raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) każdego roku na świecie dochodzi do zmarnowania 1,3 mld ton produktów spożywczych, co stanowi aż 1/3 całej produkowanej na świecie żywności [1]. W samej Unii Europejskiej marnuje się aż 154,5 mln ton jedzenia rocznie, co przekracza wielkość całego unijnego importu produktów spożywczych! Najwięcej żywności marnuje się na etapie produkcji i dystrybucji, choć oczywiście sposób dysponowania produktami spożywczymi w gospodarstwach domowych również ma wpływ na skalę zjawiska. Szacuje się ponadto, że 2/3 jedzenia trafiającego do kosza to produkty, które nadal były zdatne do spożycia! [2]

Dystrybutorzy a walka z marnotrawstwem żywności

Niestety, to sporego marnotrawstwa żywności dochodzi na etapie dystrybucji. Duży wpływ na skalę zjawiska ma nieefektywna dystrybucja, nieprawidłowe zarządzanie zapasami oraz logistycznie niedopracowane łańcuchy dostaw [3]. Do przekroczenia daty przydatności produktów do spożycia w hurtowniach dochodzi wskutek nieprawidłowości związanych z przechowywaniem i zarządzaniem zapasami (w grę wchodzą tzw. błędy ludzkie), uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przechowywania produktów oraz wskutek źle zaplanowanej strategii marketingowej.

Na szczęście, rosnąca świadomość dotycząca zrównoważonego rozwoju nie omija także hurtowników, którzy są zainteresowani wdrażaniem odpowiednich rozwiązań do swojego biznesu. Kwestie, które mogą pomóc zmniejszyć marnowanie jedzenia na etapie dystrybucji to m.in.:

  • Dokładne planowanie zamówień

Hurtownie mogą starać się tak zaplanować swoje zamówienia u producentów, aby ograniczyć ryzyko zastoju towarów. Świeże produkty spożywcze sprzedawane są wówczas na bieżąco w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu klientów, aczkolwiek nie przekraczającej ich możliwości nabywczych. Dzięki temu jedzenie nie jest zbyt długo przechowywane w hurtowni i po prostu – się nie marnuje.

  • Optymalizacja magazynowania

Hurtownie starają się optymalizować magazynowanie żywności, aby zapewnić jej odpowiednie warunki przechowywania. Dzięki temu żywność dłużej zachowuje świeżość i jest mniej podatna na psucie się. Hurtownie działające na terenie Unii Europejskiej i tak muszą spełniać dość restrykcyjne normy higieny i bezpieczeństwa, narzucane przez unijne wymogi prawne. Niemniej jednak, wielu przedsiębiorców i tak decyduje się na wdrożenie dodatkowych rozwiązań, które mają pomóc w skutecznym przechowywaniu żywności. Podobnie jest ze środkami transportu, wykorzystywanymi do przewożenia produktów spożywczych pomiędzy hurtownikami a ich klientami.

  • Optymalizacja procesów logistycznych

Poprawa procesów logistycznych jest kluczowym elementem walki z marnotrawstwem. Hurtownie starają się minimalizować czas trwania transportu, stosować odpowiednie opakowania i optymalizować układ magazynowy, aby zminimalizować straty podczas transportu i składowania. Wykorzystywane są specjalne pojazdy umożliwiające przewóz produktów spożywczych w odpowiednich warunkach, dużą rolę w procesie dostawy odgrywa także komunikacja pomiędzy stronami zlecenia oraz wykonawcami przewozów.

  • Działania promocyjne

Hurtownie prowadzą działania promocyjne, które mają na celu zachęcenie klientów do zakupu żywności, która jest bliska terminu ważności. Dzięki temu żywność nie jest marnowana, a klienci mogą kupić ją w niższej cenie. Wymaga to stałego monitorowania stanu magazynowego oraz sprawnego mechanizmu kontaktu z klientami. Hurtownie coraz częściej stosują zaawansowane systemy monitorowania jakości i terminów ważności produktów, które pozwalają na śledzenie stanu magazynowego. Dzięki temu mogą skutecznie zarządzać asortymentem, unikając przeterminowanych towarów i minimalizując straty wynikające z niesprzedanych produktów.

  • Współpraca z organizacjami charytatywnymi

Hurtownie współpracują z organizacjami charytatywnymi, które zbierają żywność i przekazują ją potrzebującym. Dzięki temu żywność, która nie jest sprzedana, trafia do osób, które nie mają pieniędzy na jej zakup, a sama hurtownia może zyskać wizerunkowo na takich działaniach i jednocześnie zbudować więź z lokalną społecznością. 

  • Edukacja i szkolenia pracowników

Świadome problemu hurtownie angażują swoich pracowników w programy szkoleniowe, które podnoszą świadomość na temat marnotrawstwa żywności. Pracownicy są informowani o najlepszych praktykach dotyczących przechowywania, obsługi i minimalizacji strat produktów, co przyczynia się do efektywnego zarządzania magazynem. Na szkoleniach przedstawiane są także nowinki technologiczne związane z nowymi metodami magazynowania produktów spożywczych, wyjaśniane są także skuteczne metody przechowywania, które mogą zarówno przedłużyć trwałość towarów i usprawnić pracę w hurtowni.

Nie da się ukryć, że hurtownie odgrywają istotną rolę w łańcuchu dostaw żywności i mają potencjał do zmniejszenia marnotrawstwa produktów spożywczych. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, współpraca z organizacjami charytatywnymi, edukacja pracowników i dbałość o prowadzenie zrównoważonego biznesu to kluczowe kroki, które pomogą w walce z tym globalnym wyzwaniem. Odpowiedzialność i zaangażowanie hurtowni w ograniczeniu strat żywnościowych przyczyniają się do stworzenia bardziej zrównoważonej i efektywnej branży spożywczej.

 

Źródła:

[1] https://kuchnia.wp.pl/marnowanie-zywnosci-ile-jedzenia-marnuje-sie-w-przecietnym-gospodarstwie-domowym-6846300716747616a

[2] https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/przeciwdzialanie-marnowaniu-zywnosci-to-wspolna-odpowiedzialnosc/

[3] Ibid.